Min pareto filosofi dreier seg om å fordele min kommersielle innsats på 5 ulike områder. Disse 5 hovedområdene er 

Publishing (Ulike publikasjoner, se lenger ned)

Kurs, Coaching og foredrag (forløse potensiale i mennesker gjennom kurskonseptet Z-kurs, Z-kurs foredrag og Paretos Coaching

Realiseringsagent: Jeg går inn som aktivt styremedlem eller i prosjektbasert gründerarbeid for å forløse ptotensialet på områder hvor jeg har min styrke. 

Tekst: Jeg jobber med tekst og innhold til ulike publikasjoner. Dette er skilt ut fra Publishing for å skille mellom innhold og  kommersielt fokus.

Egenutvikling: Livet er ulike faser, og for å tilrettelegge for kommende faser må en investere båd tid og penger. Egenutvikling er et eget område og en egen fane på denne nettsiden.

Realiseringsagent prosjektene


Memorylane.no

En nettside som bevarer menneskers historie for kommende slekter. Skriv din historie eller få den skrevet. Deretter oppdateres historien din så ofte du vil. Når du en gang faller fra vil venner og kjente få mulighet til å legge inn en siste hilsen til deg. Alt dette bevares trygt på ulike lagringsplattformer og gjøres tilgjengelig for kommende slekter som vil ha glede av å kjenne familiens historie.


Hyttenytte.no

Nettside med relevant stoff for hytteeiere. Oppstart i Trysil og deretter etablering i flere fjell og andre hytteområder. 


CoachMagasinet.no

Som redaktør for magasinet til Den Norske CoachForening skriver jeg artikler og ledere med coaching og selvutvikling som tema. Magasinet Har ca 2600 følgere og vokser jevnt og trutt.


ParetosCoaching.no

Nettside for min coachingvirksomhet. Enkel presentasjon av hvordan jeg jobber. Her får du et godt grunnlag for å vurdere om du tror jeg er riktig mann for deg. Jeg er selektiv på de jeg vil jobbe med. Jeg jobber med et helhetsperspektiv og bruker kun tid på mennesker med et reelt ønske om forandring og som er villig til å investere sitt engasjement i å få det til. 


Testresultater.no

Nettside under utvikling.


Spor etter ord

Bokutgivelse i 2019 med 50 poeter som fortjener et større publikum. Forfattere blir oppfordret til å legge inn sine beste dikt på Facebook gruppen «Spor etter ord - dikt»  En redaksjon velger ut hvilke dikt som blir tatt med i boken. Boken selges i utvalgte bokhandlere, på en egen nettside og gjennom forfatternes eget nettverk. Boken trykkes i flere tusen eksemplarer og distribusjonen gir hver forfatter et en mulighet til å nå ut til et lang større publikum enn de normalt ville klart på egenhånd. Prosjektet er en både idealistisk og økonomisk motivert. Inntektene må stå i forhold til tidsbruk, men idealismen er selve fundamentet og essensielt for engasjementet.


Fredagsdiktene.no

En samling av alle diktene jeg har skrevet, samt noen dikt fra  «spor etter ord» forfattere.


Realiseringsagent prosjektene

TwoMinutes