Paretos

"Du driver med så mange ting du Atle, jeg skjønner ikke hvordan du når over alt"

- Jeg vet det svarer jeg, det er mange tråder, men de er røde og de henger sammen. Jeg lever etter en filosofi som er bygget på Paretos prinsipp. Et prinsipp - bedre kjent som 80/20 regelen.

Denne siden er en presentasjon av prinsippet, prinsippet gjort om til en filosofi, hvert enkelt prosjekt og meg som person. Det er ikke alltid det er tid og anledning til å presentere en helhet, og da er en side som dette fin å vise til :-)


Navnet Paretos er inspirert av 80/20 regelen, også kjent som  Paretos prinsipp etter italieneren Vilfredo Pareto.
80/20 regelen er det vanlige fenomenet at 80% av konsekvensene innenfor et område skyldes 20% av grunnene (Wikipedia)


For meg som har gjort dette til min filosofi innebærer dette at jeg har valgt meg 5 kommersielle områder jeg ønsker å bruke min tid på. Ved å fordele mine 100% på 5 x 20% vil jeg ut i fra Paretos prinsipp kunne oppnå 5 x 80% resultat (=400%)

I tillegg har jeg definert mine verdier, hva som er opplading for meg og områder hvor jeg ønsker å ta et samfunnsansvar

Uten nærmere presentasjon, kan dette for uinvidde, oppfattes som tilfeldig, ufokusert og uoversiktelig. Det er ikke det - det er svært gjennomtenkt, og jeg tror Vilfredo Pareto ville vært stolt av hvordan jeg gjør hans prinsipp om til min kommersielle livsfilosofi.